Facebook
ДГ Слънце
Детска градина в град Габрово

Документи

Целева помощ за семействата на деца до 14 годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка може да видите-->ТУК

График вземани и приемане може да видите-->ТУК

Информация за родители може да видите-->ТУК

Вътрешни правила може да видите-->ТУК

План за движение може да видите-->ТУК

План среда може да видите-->ТУК

Полезна информация може да видите-->ТУК

Декларация Информационно съгласие може да видите-->ТУК

 Заявление за прием в ДГ " Слънце " може да видите-->ТУК

Прием на децата в ДГ " Слънце " - класиране и критерии може да видите-->ТУК

 Проекти и Национални Програми може да видите--> ТУК

 Етичен кодекс на общността може да видите-->ТУК

Вътрешни правила за превенция, наблюдения, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане последващи мерки при прилагане на етичния кодекс може да видите-->ТУК

 Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи може да видите-->ТУК

 Тест за учители в ДГ може да видите-->ТУК

Предложение за доставка на продуктите може да видите-->ТУК

Обявление за набиране на предложения по схема" Училищен плод" и схема" Училищно мляко " може да видите-->ТУК