Facebook
ДГ Слънце
Детска градина в град Габрово

Документи

Проекти и Национални програми може да видите-->ТУК

Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово за учебната 2022/2023 година може да видите-->ТУК

График на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово за учебната 2022/2023 година може да видите-->ТУК

Прием на децата в ДГ " Слънце"-класиране и критерии може да видите-->ТУК

Заявление за прием в ДГ може да видите-->ТУК

Декларация Информирано съгласие може да видите-->ТУК

Полезна информация за родителите може да видите-->ТУК

План среда може да видите-->ТУК 

План за движението може да видите-->ТУК

Мерки за организиране на дейностите в детската градина след възстановяване на приема на децата може да видите-->ТУК

График вземани и приемане може да видите-->ТУК

Целева помощ за семействата на деца до 14 годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка може да видите-->ТУК

Вътрешни правила може да видите -->ТУК

Етичен кодекс на общността може да видите-->ТУК

Вътрешни правила за превенция, наблюдения, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане последващи мерки при прилагане на етичния кодекс може да видите-->ТУК

 Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи може да видите-->ТУК

 Тест за учители в ДГ може да видите-->ТУК

Предложение за доставка на продуктите може да видите-->ТУК

Обявление за набиране на предложения по схема" Училищен плод" и схема" Училищно мляко " може да видите-->ТУК