Facebook
ДГ Слънце
Детска градина в град Габрово

Необходими документи

В ДГ " Слънце " се приемат децата не по - рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.В ДГ " Слънце " децата се приемат при следните условия и ред. Родителят подава следните документи:

- заявление по утвърдена бланка до директора;

- удостоверение за семейно положение и брой деца в семейството за използване на преференции в разплащането, определени от Общинския съвет в Габрово;

- копие от акт за раждане;

- здравно - профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;

- еднократни отрицателни резултати от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити извършени не по - рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската градина;

- изследване на кръв и урина - извършени една седмица преди постъпването;

- имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизаации, съгласно изискванията на Наредба 5;

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по - рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина. 

 

При отсъствие на детето по - малко от два месеца:

- профилактичен преглед;

- медицинска бележка от личния лекар за липсата от контакт със заразно болен - издадена не по - рано от 3 дни преди датата на постъпване на детето в детското заведение.

 

 При отсъствие на детето повече от два месеца:

-еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити;

- профилактичен преглед;

- медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен - издадена не по - рано от 3 дни преди датата на постъпване в детското заведение.