Facebook
ДГ Слънце
Детска градина в град Габрово

Такси

За посещението на децата в детската градина, родителите ежемесечно заплащат такси. Таксите в целодневните групи са задължителна такса и присъствена такса. Децата от подготвителни групи заплащат само присъствена такса.

 

 

 

Възраст на децата

Вид на пребиваване

Постоянна такса    

Такса за присъствен ден

0 – 4 годишни

1 Целодневно

2 Полудневно с обяд

3 Полудневно без обяд

10 лева

5 лева

5 лева

1.50 лв.

1.10 лв.

0.60 лв.

 

5 – 6 годишни

За периода на задължително обучение

15.09 – 31.05

 

1 Целодневно

2 Полудневно с обяд

3 Полудневно без обяд

 

0

0

0

 

1.70 лв.

1.30 лв.

0.60 лв.

 

5 – 6 годишни

За периода

31.05 – 15.09

 

1 Целодневно

2 Полудневно с обяд

3 Полудневно без обяд

 

10 лева

5 лева

5 лева

 

1.50 лв.

1.10 лв.

0.60 лв.