Facebook
ДГ Слънце
Детска градина в град Габрово

Дневен режим

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ПЪРВА И ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

УЧЕБНО ВРЕМЕ: 15 СЕПТЕМВРИ - 31 МАЙ 

6.30 - 8.30ч.      - Прием на децата, дейности по избор, дейности, организирани от учителя, утринно раздвижване, индивидуална работа.

8.30 - 9.00ч.      - Закуска

9.00 - 10.15ч.    - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности организирани от учителя.

10.15 - 10.30ч.  - Подкрепителна закуска

 10.30 - 12.00ч.  - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, органичирани от учителя, дейности по избор на децата, допълнителни услуги ( футбол и други занимания по интереси ) .

12.00 - 13.00ч. - Подготовка за обяд, обяд и подготовка за сън.

13.00 - 15.30ч. - Следобеден сън

15.30 - 16.00ч. - Тоалет, подкрепителна следобедна закуска.

16.00 - 16.30ч. - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя, дейности по избор на децата.

16.30 - 18.30ч. - Дейности, организирани от учителя, дейности по избор на детето, срещи и консултации с родителите, открити моменти и празници с и без участие на родителите, изпращане на децата.

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

УЧЕБНО ВРЕМЕ: 15 СЕПТЕМВРИ - 31 МАЙ

6.30 - 8.30ч.      - Прием на децата, дейности по избор, дейности, организирани от учителя, утринно раздвижване, индивидуална работа.

8.30 - 9.00ч.      - Закуска

9.00 - 10.15ч.    - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности организирани от учителя.

10.15 - 10.30ч.  - Подкрепителна закуска

 10.30 - 12.00ч.  - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, допълнителни услуги ( народни танци, футбол, хандбал, чуждоезиково обучение ) .

12.00 - 13.00ч. - Подготовка за обяд, обяд и подготовка за сън.

13.00 - 15.00ч. - Следобеден сън

15.00 - 15.30ч. - Тоалет,  следобедна закуска.

15.30 - 16.00ч. - Педагогически ситуации.

16.00 - 18.30ч. - Дейности, организирани от учителя, дейности по избор на детето, срещи и консултации с родителите, открити моменти и празници с и без участие на родителите, изпращане на децата.

 

 

НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ: 1 ЮНИ - 14 СЕПТЕМВРИ 

До 8.30ч.           - Прием на децата, дейности по избор, дейности организирани от детския учител.

8.30 - 8.40ч.      - Утринно раздвижване.

8.40 - 90.00ч.    - Закуска

9.00 - 10.00ч.    - Игри и други допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя.

 10.00 - 10.15ч.  - Подкрепителна закуска.

10.15 - 12.00ч.  - Игри и други допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя.

12.00 - 13.00ч.  - Подготовка за обяд, обяд и подготовка за сън.

13.00 - 15.30ч.  - Следобеден сън.

15.30 - 16.00ч.  - Тоалет, следобедна закуска.

16.30 - 18.30ч.  -Игри и други допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя, дейности по избор на децата, изпращане на децата.