Facebook
ДГ Слънце
Детска градина в град Габрово

Учебна програма и ваканции


СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА  ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПАпонеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Околен свят

2. Математика

3. Изобразително изкуство  

1. Български език и литература   

2.Физическа култура

3.Музика

1.Околен свят

2. Български език и литература  

1. Математика

2. Физическа култура 

3. Музика

1. Български език и литература

2. Конструиране и технологии

 СЛЕД ОБЯД

1. Конструиране и технологии 1. Околен свят 1.Физическа култура        1. Изобразително изкуство


СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ЧЕТВЪРТА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПАпонеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Математика

2. Околен свят

3. Физическа култура   

 

1. Български език и литература   

2. Изобразително изкуство

3. Музика

 

1. Математика

2. Физическа култура 

1. Околен свят

2. Музика

1. Български език и литература

2. Конструиране

СЛЕД ОБЯД

1. Изобразително изкуство 1. Околен свят 1. Български език и литература     1. Конструиране и технологии  1. Физическа култура

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПАпонеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Околен свят

2. Физическа култура

3. Математика  

1. Български език и литература   

2. Изобразително изкуство

3. Музика

1. Математика

2. Физическа култура

1. Околен свят

2. Музика

1. Български език и литература

2. Конструиране и технологии

 СЛЕД ОБЯД

1. Конструиране и технологии 1. Околен свят 1. Български език и литература     1. Физическа култура  1. Изобразително изкуство

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПАпонеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Околен свят

2. Физическа култура 

 

1. Български език и литература   

2. Изобразително изкуство

3. Музика

1. Математика

2. Физическа култура 

1. Околен свят

2. Музика

3. Изобразително изкуство

1. Български език и литература

2. Констриране и технологии

СЛЕД ОБЯД

1. Конструиране и технологии 1. Физическа култура 1. Околен свят  1. Български език и литература 1. Математика

 

 
         
         
 
         

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРА А ВЪЗРАСТОВА ГРУПАпонеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Математика

2. Конструиране и технологии  

1. Музика  

2. Физическа култура

1. Български език и литература

2. Конструиране и технологии

2. Околен свят

1. Околен свят          2.Музика

3. Физическа култура

1. Български език и литература

2. Изобразително изкуство

 СЛЕД ОБЯД

1. Физическа култура  1. Български език и литература 1.Изобразително изкуство   

 1. Математика

 

 1. Околен свят

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВА А ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
понеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Околен свят

2. Физическа култура   

1. Български език и литература   

2.  Изобразително изкуство

1. Математика

2. Физическа култура 

1. Български език и литература

2. Музика

1. Конструиране и технологии

2. Музика

 СЛЕД ОБЯД

1. Изобразително изкуство

1.  Физическа култура

       

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПАпонеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Околен свят

2. Конструиране и технологии

1. Музика

2. Физическа култура 

1. Математика

2. Изобрзително изкуство

1. Български език и литература

2. Физическа култура

1. Български език и литература

2. Музика

                                                                                                                      СЛЕД ОБЯД

1. Физическа култура

1. Изобразително изкуство

 

       1.