Facebook
ДГ Слънце
Детска градина в град Габрово

Учебна програма и ваканции


СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА СМЕСЕНА ПЪРВА И ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПАпонеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Околен свят

2. Изобразително изкуство   

1. Български език и литература   

2.Музика

3.Физическа култура

1. Математика

2. Конструиране и технологии  

1. Околен свят-2 група

2.ДФПВ-1 група

3. Физическа култура

1. Български език и литература

2. Музика

 СЛЕД ОБЯД

1. Физическа култура 1. Околен свят 1.Изобрзително изкуство     1.БЕЛ - 2 група  


СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПАпонеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Околен свят

2. Физическа култура   

 

1. Български език и литература   

2. Изобразително изкуство

 

1. Математика

2. Физическа култура 

1. Български език и литература

2. Музика

1. Конструиране и технологии

2. Музика

СЛЕД ОБЯД

1. Изобразително изкуство 1. Физическа култура 1. Околен свят       

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПАпонеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Околен свят

2. Физическа култура  

1. Български език и литература   

2. Изобразително изкуство

3. Музика

1. Математика

2. Физическа култура

1. Околен свят

2. Музика

1. Български език и литература

2. Конструиране и технологии

 СЛЕД ОБЯД

1. Изобразително изкуство 1. Физическа култура 1. Околен свят     1. Български език и литература  

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПАпонеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Околен свят

2. Физическа култура 

3. Математика 

1. Български език и литература   

2. Изобразително изкуство

3. Музика

1. Математика

2. Физическа култура 

1. Околен свят

2. Музика

1. Български език и литература

2. Констриране и технологии

СЛЕД ОБЯД

1. Конструиране и технологии 1. Околен свят 1. Български език и литература   1. ФИзическа култура 1. Изобразително изкуство

 

 
         
         
 
         

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ЧЕТВЪРТА А ВЪЗРАСТОВА ГРУПАпонеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Математика

2. Околен свят

3. Изобразително изкуство   

1. Български език и литература   

2. Музика

3. Физическа култура

1. Математика

2. Околен свят

1. Български език и литература

2. Физическа култура

3. Музика

1. Български език и литература

2. Конструиране и технологии

 СЛЕД ОБЯД

1. Конструиране и технологии   1.Български език и литртатура     

 

 

 1. Изобразително изкуство

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
понеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Математика

2. Околен свят

3. Физическа култура   

1. Български език и литература   

2.Музика

3. Изобразително изкуство

1. Математика

2. Физическа култура 

1. Околен свят

2. Български език и литература

3. Музика

1. Български език и литература

2. Конструиране и технологии

 СЛЕД ОБЯД

1. Конструиране и технологии

1. Околен свят

2. Физическа култура

1.Български език и литртатура      1. Математика  1. Изобразително изкуство

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТА - А ВЪЗРАСТОВА ГРУПАпонеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Околен свят

2. Математика 

1. Български език и литература 

2. Физическа култура 

3.Музика

1. Математика

2. Изобрзително изкуство

1. Околен свят

2. Музика

3. Физическа култура

1. Български език и литература

2. Конструиране и технологиии

                                                                                                                      СЛЕД ОБЯД

1. Конструиране и технологии

1. Околен свят

 

1.Български език и литртатура      1.Физическа култура  1. Изобразително изкуство