Facebook
ДГ Слънце
Детска градина в град Габрово

Учебна програма и ваканции


СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ЧЕТВЪРТА А ВЪЗРАСТОВА ГРУПАпонеделник вторник сряда четвъртък петък

1. ДДОСВ

2. Математика

3. Околен свят

4. Изобразително изкуство 

1. ДДОСВ  

2. Български език и литерарура

3. Физическа култура

4. Музика

1. ДДОСВ

2. Околен свят

3. Български език и литература

4. ДДОСВ

1. ДДОСВ

2. Математика 

3. Физическа култура

4. Музика

1. ДДОСВ

2. Български език и литература

3. Конструиране и технологии

4. Изобразително изкуство

 СЛЕД ОБЯД

1. Конструиране и технологии

2. ДДОСВ

1. Физическа култура

2. ДДОСВ

1. Изобразително изкуство

2. ДДОСВ  

 1. Български език и литература

2. ДДОСВ

 1. Математика

2. ДДОСВ


СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ЧЕТВЪРТА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПАпонеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Математика

2. Околен свят

3. Физическа култура   

 

1. Български език и литература   

2. Изобразително изкуство

3. Музика

 

1. Математика

2. Физическа култура 

1. Околен свят

2. Музика

1. Български език и литература

2. Конструиране

СЛЕД ОБЯД

1. Изобразително изкуство 1. Околен свят 1. Български език и литература     1. Конструиране и технологии  1. Физическа култура

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПАпонеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Околен свят

2. Физическа култура

3. Математика  

1. Български език и литература   

2. Изобразително изкуство

3. Музика

1. Математика

2. Физическа култура

1. Околен свят

2. Музика

1. Български език и литература

2. Конструиране и технологии

 СЛЕД ОБЯД

1. Конструиране и технологии 1. Околен свят 1. Български език и литература     1. Физическа култура  1. Изобразително изкуство

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПАпонеделник вторник сряда четвъртък петък

1. ДДОСВ

2. Математика

3. Конструиране и технологии

4. ДДОСВ

 

1. ДДОСВ 

2. Околен свят

3. Музика

4. Физическа култура

1. ДДОСВ

2. Околен свят

3. Изобразително изкуство

4. ДДОСВ

1. ДДОСВ

2. Български език и литература

3. Музика

4. ДДОСВ

1. ДДОСВ

2. Български език и литература

3. Физическа култура

4. ДДОСВ

СЛЕД ОБЯД

1. Изобразително изкуство

2. ДДОСВ

1. Български език и литература

2. ДДОСВ

1. ДДОСВ

2. ДДОСВ

1. Физическа култура

2. ДДОСВ

1. Околен свят

2. ДДОСВ

 

 
         
         
 
         

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРА А ВЪЗРАСТОВА ГРУПАпонеделник вторник сряда четвъртък петък

1. ДДОСВ

2. Околен свят

3. Физическа култура

4. ДДОСВ  

1. ДДОСВ

2. Български език и литература

3. Конструиране и технологии

4. ДДОСВ

1. ДДОСВ

2. Математика

2. Физическа култура

4. ДДОСВ

1. ДДОСВ        

2. Околен свят

3. Музика

4. ДДОСВ

1. ДДОСВ

2. Български език и литератута

3. Изобразително изкуство

4. ДДОСВ

 СЛЕД ОБЯД

1. Изобразително изкуство

2. ДДОСВ

 1. Околен свят

2. ДДОСВ

1. Физическа култура

2. ДДОСВ   

 1. Български език и литература

2. ДДОСВ

 

 1. ДДОСВ

2. ДДОСВ

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТА А ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
понеделник вторник сряда четвъртък петък

1. ДДОСВ

2. Околен свят

3. Математика

4. ДДОСВ   

1. ДДОСВ   

2. Български език и литература

3. Физическа култура

4. Музика

1. ДДОСВ

2. Физическа култура

3.Изобразително изкуство

4. ДДОСВ

1. ДДОСВ

2. Околен свят

3. Музика

4. Математика

1. ДДОСВ

2. Български език и литература

3. Конструиране и технологии

4. ДДОСВ

 СЛЕД ОБЯД

1. Изобразително изкуство

2. ДДОСВ

1. Околен свят

2. ДДОСВ

1. Конструиране и технологии

2. ДДОСВ

 1. Български език и литература

2. ДДОСВ

 1. Физическа култура

2. ДДОСВ

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПАпонеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Околен свят

2. Конструиране и технологии

1. Музика

2. Физическа култура 

1. Математика

2. Изобрзително изкуство

1. Български език и литература

2. Физическа култура

1. Български език и литература

2. Музика

                                                                                                                      СЛЕД ОБЯД

1. Физическа култура

1. Изобразително изкуство

 

       1.