Facebook
ДГ Слънце
Детска градина в град Габрово

История

ДГ"Слънце" е открита през месец януари 1966г. , с името"9септември". По решение на Общински съвет Габрово, през 1998г. детска градина "Слънце" е обединена с детска градина "Република".Към днешна дата, ДГ " Слънце " - гр. Габрово разполага с отлична материална база. Разположена е в две сгради - основната е напълно обновена и реновирана през 2013год. по Европейски проект " Създаване на съвременна образователна инфраструктура в Община Габрово посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност " на Община Габрово, а новият корпус отворил врати на 01.09.2015г. е единствената в страната сертифицирана сграда тип " Пасивна къща".В детската градина е създаден благоприятен психологически климат, позитивна, здравословна, интерактивна и подкрепяща образователна среда за възпитание на уважение толерантност между децата, като педагогическият екип се съобразява с личността на детето, развива неговата индивидуалност и интереси.